نگاهی به تلاش برای شناساندن "پست مدرنیست های تهران"

به تازگی یک ویدئوی هفت دقیقه ایی توسط سایت تحلیلی خبری عصر ایران تولید شده و در فضای مجازی دست به دست گشته است. این ویدئو که به علاقه ی مشتاقان شناخت و آگاهی از معماری ایران در چند دهه ی گذشته افزوده است، بیشتر با نام "پست مدرنیست های تهران چه کردند؟" شناخته شده است.  درآن به پاره ای از آثار معماری در بین میدان ولی عصر و میدان آزادی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی، با تاکید بر نقش "استادان و دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران" پرداخته شده است.

با اینکه نفس چنین تلاشی برای شناساندن معماری با ارزش در تهران در دهه های خاصی بسیار با ارزش است، واطلاعات مناسبی را در این  زمینه در اختیار بینده خود قرار می دهد، محتوای این ویدئو دارای اشکالات و اشتباهات فراوانی است که بر شمردن آن ها برای روشن شدن دید بیننده ویدئو میتواند اثر بخش باشد.  نوشته زیر نقد گونه ای است کوتاه و اشاراتی بر پاره ای از آن اشتباهات و اشکالات.

ادامه مطلب